Codziennie pracujemy nad projektami automatyzacji procesów, systemów, urządzeń i maszyn, które nigdy wcześniej nie były budowane. Pracujemy nad sposobami poprawy wydajności oraz optymalizacji produkcji. Nasi inżynierowie automatycy wprowadzają innowacje, badają, projektują i budują rozwiązania dla aplikacji, które nigdy wcześniej nie były zautomatyzowane.

Szczegółowe konsultacje

 • określenie potrzeb klienta
 • wyspecyfikowanie szczegółowych wymagań dla projektowanej instalacji

Koncepcja i projekt

 • wykonanie projektu koncepcyjnego
 • zatwierdzenie przez klienta
 • sporządzenie projektu wykonawczego

Zarządzanie projektem

 • ustalenie harmonogramu prac
 • opracowanie kosztorysów
 • przygotowanie specyfikacji dostaw
 • wykonanie dokumentacji

Produkcja

 • wykonanie komponentów technologicznych
 • prefabrykacja maszyn i urządzeń
 • wykonanie szaf zasilających oraz sterowniczych

Instalacja / Demontaż

 • dostawa komponentów do siedziby klienta
 • wykonanie montażów technologicznych
 • wykonanie ciągów instalacji elektrycznych, pneumatycznych, itp.

Rozruch

 • rozruch kompletnej instalacji
 • przeprowadzenie testów poprawnego działania
 • odbiór dostarczonych urządzeń

Szkolenia

 • przeprowadzenie szkoleń dla kadry obsługowej
 • przekazanie urządzeń do użytku

Serwis posprzedażowy

 • opieka serwisowa, gwarancyjna i pogwarancyjna
 • przeglądy okresowe
Back to top