Instalacje technologiczne i procesowe

APARATURA KONTROLNO POMIAROWA

Zadaniem aparatury kontrolno – pomiarowej jest zamiana m.in. takich wielkości fizycznych jak temperatura, ciśnienie czy wilgotność na proporcjonalny sygnał elektryczny. Urządzenia pomiarowe służą także do określania pozycji, wykrywania ruchu, mierzenia przepływu, czy też poziomu np. produktu w zbiorniku. Wszystkie te czynności mogą być realizowane poprzez zastosowanie czujników i przetworników wykorzystujących wiele różnych technologii pomiaru.
Często ze względu na trudne warunki procesowe standardowe wykonania aparatury kontrolno-pomiarowej mogą być niewystarczające. Wymagane jest wtedy zapewnienie dodatkowych parametrów dotyczących m.in. zwiększonego stopnia ochrony, użycia materiałów zgodnych z określonymi branżowymi normami czy też zaproponowanie rozwiązań specjalnych.

Firma Stalcraft zajmuje się konfigurowaniem całych systemów kontrolno – pomiarowych, doborem komponentów i metod pomiaru. Dostarczamy komponenty, a nasi specjaliści montują urządzenia na instalacjach kontrahentów. Często wiąże się to z wykonaniem dodatkowych prac modernizacyjnych, aby móc zaimplementować w instalacji odpowiednie urządzenia.

URZĄDZENIA WYKONWACZE

Prowadzimy prace modernizacyjne instalacji technologicznych w zakresie wymiany urządzeń wykonawczych. Modernizujemy Istnijące instalacje, wymieniając stare urządzenia na nowe, lub całkowicie przeprojektowując fragmenty ciągów technologicznych, które nie spełniają wymagań. Dobieramy, dostosowujemy miejsce montażu i instalujemy elementy armatury przemysłowej, takie jak zawory, przepustnice, zasuwy I inne urządzenia sterowane pneumatycznie lub elektrycznie. Między innymi w transporcie płynów i materiałów sypkich, a także w transporcie pneumatycznym. Pomagamy rozwiązywać problemy z funkcjonowaniem poszczególnych fragmentów instalacji, dobierając właściwe komponenty i ich sterowanie.

Modernizujemy instalacje i instalujemy urządzenia pneumatyki i techniki podciśnieniowej. Konfigurujemy wyspy zaworowe i całe rozdzielnie sterujące aktuatorami.

Back to top